Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Genom att beställa ett mobilbrev eller registrerar dig som kund hos Säljdinmobil.se™ accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@saljdinmobil.se

Personuppgifter som vi lagrar:
  • Person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress
  • Konto- och betalningsuppgifter till dig som säljare
  • IMEI-nummer på den enhet som du säljer
Vilka tredjepartstjänster använder vi?
  • MailChimp (Utskick av nyhetsbrev)
  • WordPress (CMS-plattform)
  • Google (Marknadsföring)
  • Facebook (Marknadsföring)
  • PostNord (Fraktleveratör)
Varför behöver vi ditt personnummer?

Ibland behöver vi ditt personnummer eftersom det är det enda sättet att kunna säkerställa din identitet vid till exempel avtalsskrivning. Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet Säljdinmobil.se behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingenLaglig grund för behandlingen (varför behandlingen är nödvändig)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du kan behöva rörande våra tjänster

Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig

För att kunna hantera ditt eventuella deltagande i tävlingar och event

Uppfylla avtal och andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagar, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt fastighetsmäklarlagen

Följa tillämplig lagstiftning

För kundgrupps- och marknadsanalys i syfte att förbättra våra tjänster för dig

Andra berättigade intressen

För utskick av erbjudanden och marknadsföring

Andra berättigade intressen

Kund- och faktureringssyste

För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster så lagrar vi dina uppgifter i vårt kundsystem (ett system som administrerar våra kunder och kontakter, samt tillverkar och skickar utbetalningar.)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Säljdinmobil.se under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Säljdinmobil.se gallrar registrerade personuppgifter regelbundet. Säljdinmobil.se vidtar även rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Rätt att bli raderad.

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

För mer information om GDPR hänvisas till Datainspektionens hemsida.

Fyndamobil Sverige AB ansvarar för all lagrad data på www.säljdinmobil.se

Fyndamobil Sverige AB
Org. nr. 559179-0356

Postadress:
Fyndamobil Sverige AB
Västgötavägen 30
451 34 Uddevalla

Mejladress:
info@saljdinmobil.se

Kontaktuppgifter till Säljdinmobil.se

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Säljdinmobil.se enligt uppgifterna ovan. Om du kontaktar oss på info@saljdinmobil.se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2019-04-01